Guide till FN-dokumentationen

DagDok är din guide till FN-dokumentationen och en hjälpreda för dig, som söker FN-dokument och -rapporter.

Mänskliga rättigheter 70 år : 30 artiklar - 30 dokument

Dag Hammarskjöld library, New York, har sammanställt en kort film om de mänskliga rättigheterna 70 år.