Internationella fredsdagen 21 september 2020

För att fira sitt 75-års jubileum, har FN bjudit in världens befolkning att delta i UN75, som förmodligen kommer att bli den största globala dialogen om hur vi skapar en fredlig och välmående framtid.

FN:s generalförsamling har förklarat att Internationella fredsdagen 2020 ska ägnas åt att stärka fredsidealen genom att iaktta 24 timmar av icke-våld och eldupphör. För mer information om denna dag, https://www.un.org/en/observances/international-day-peace

Student Observance är ett online-evenemang som inleds med en dialog mellan FN:s fredsbudbärare, United Nations Messengers of Peace, och unga människor runt om i världen. Du kan delta i evenemanget, http://bit.ly/peacedaylive, den 17 september 2020, kl 16:00-18:00. (Kl 10:00-12:00 lokaltid i New York).

FN:s generalsekreterare, António Guterres, har uttryckt önskan om att vi alla ägnar den internationella fredsdagen till att utbyta idéer om hur vi kan uppnå ett eldupphör världen över och vända den kris som COVID-19 medfört till ett tillfälle för fred.

Peace bell

Därefter följer Peace Bell-cermonin med FN:s generalsekreterare, generalförsamlingens president och Japans ständiga representant vid FN. 

All information och marknadsföringsmaterial som finns på de webbplatser som anges ovan har tillhandahållits av FN och Dag Hammarskjöld library, New York. Materialet är fritt att använda. Ange alltid källa!

FN 75 år


FN 75 år