Nobels fredspris 2020 till FN:s världslivsmedelsprogram

WFP

Den 9 oktober tilldelades FN:s världslivsmedelsprogram Nobels Fredspris.

Nobelkommitténs tillkännagivande: https://www.nobelprize.org/

Världslivsmedelsprogrammets (WFP) tillkännagivande: https://insight.wfp.org/world-food-programme-chief-pays-tribute-to-front-line-staff-and-partners-after-nobel-peace-prize-fc406608d60

Generalsekreterarens uttalande om Nobels fredspris 2020: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-10-09/secretary-general%E2%80%99s-statement-the-awarding-of-the-2020-nobel-prize-for-peace-the-world-food-programme

Generalsekreterarens gratulationer: http://webtv.un.org/watch/ant%C3%B3nio-guterres-un-secretary-general-on-the-awarding-of-the-2020-nobel-prize-for-peace-to-the-world-food-programme/6199155473001/

Uttalande av WFP:s verkställande direktör: https://www.wfp.org/news/world-food-programme-awarded-nobel-peace-prize-statement-wfp-executive-director-david-beasley

UN News Centre: https://news.un.org/en/story/2020/10/1075012

All information och marknadsföringsmaterial som finns på de webbplatser som anges ovan har tillhandahållits av FN och Dag Hammarskjöld library, New York. Materialet är fritt att använda. Ange alltid källa!

Förenta Nationerna och Nobels fredspris

9 oktober, 2020

wfp

Vi gratulerar FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) som i dag erhöll Nobels fredspris 2020, “for its efforts to combat hunger, for its contribution to bettering conditions for peace in conflict-affected areas and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict” ("För dess försök att bekämpa svält, för dess arbete med att förbättra villkor för fred i konfliktområden, och för att de är en drivande kraft i försöken att förhindra användandet av svält som vapen i krig och konflikter.")

WFP prioriterar i sitt arbete: Globala målet 2 - Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

WFP - Press Briefing: Nobel Peace Prize Win (Geneva, 9 October 2020)

FN-pristagare genom tiderna

Nobels fredspris har tilldelats:

FN 75 år


FN 75 år