Guide till FN-dokumentationen

DagDok är din guide till FN-dokumentationen och en hjälpreda för dig, som söker FN-dokument och -rapporter.

Uppsalas Dag Hammarskjöld

Uppsala kom att prägla Dag Hammarskjölds liv och livsverk - här tillbringade han sin barndom och studietid, och här fick han sin sista vila. Denna film om Dag Hammarskjöld handlar om hans Uppsalatid, men ger också en inblick i hans internationella karriär och diplomatiska insatser.

Till 50-årsminnet av Dag Hammarskjölds bortgång gjordes filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld.